Слонімскі раён

Знакамітыя людзі Слонімшчыны

Уяўляе сабой 22 кароткія біяграфіі знакамітых людзей Слонімшчыны, дзе паведамляецца, які след у гісторыі Беларусі яны пакінулі. Матэрыял размешчаны ў алфавіце прозвішчаў. У дадзены перыяд ажыццяўляецца паступовае напаўненне базы. Звесткі аб персаналіях дапаўняюцца бібліяграфічнымі спісамі.

Літаратурная Слонімшчына

Уяўляе сабой матэрыялы аб 20 пісьменніках і паэтах, якія жыццём і дзейнасцю цалкам або часткова звязаны са Слонімам і Слонімскім раёнам. БД з’яўляецца асновай для падрыхтоўкі мерапрыемстваў па літаратурнаму краязнаўству, аказання інфармацыйнай дапамогі карыстальнікам. Звесткі аб персаналіі, фотаздымкі дапаўняюцца бібліяграфічнымі спісамі. Матэрыял размешчаны ў алфавіце прозвішчаў пісьменнікаў. Праца над рэсурсам працягваецца.